Tuesday, July 14, 2020

Giới thiệu về tôi

Công việc của tôi không liên quan tới nhiếp ảnh, du lịch nhưng tôi có một niềm đam mê bất tận với chụp ảnh và khám phá các địa điểm mới. Tôi tạo ra website này trước tiên để lưu trữ những vấn đề hữu ích dành cho tôi, sau đó là để chia sẻ, giao lưu, học hỏi với bạn bè những người mà tôi biết.